Nedgravning af kabler for private og erhverv - trygt og sikkert

Hos DKTV Anlæg ApS nedgraver vi el-kabler for både private, virksomheder og offentlige kunder i og omkring Ringsted, Slagelse og Korsør på Vestsjælland, samt for kunder andetsteds på Sjælland. Vi skaber grundlaget for strøm i huse, institutioner og erhvervsejendomme ved nybyg og ombyg. Vi reparerer eksisterende kabler eller udskifter el-kabler, der er blevet for gamle og ikke kan trække strøm nok længere, med nye egnede kabler til nedgravning.

​Vi ved, at det er en tillidssag at få gravet sin forhave eller indkørsel op, ligesom det kræver stor omhyggelighed og nøje planlægning, når vi begynder at grave i kommunens fortove, veje og fælles arealer.

Derfor lægger vi hos DKTV Anlæg stor vægt på dialog og samarbejde med alle under hele processen ved fiber-gravning.

Gravning Måling Kabel Dktv Anlaeg Bubble Gravning Måling Kabel Dktv Anlaeg Bubble Mobil

Professionel kontrol med kabler i jorden

Som professionelle kabelentreprenører har vi fuld kontrol med alle kabler, som allerede er nedgravet, samt med de nye benyttede kabler til nedgravning.

Derfor får alle vores medarbejdere et fuldt forsvarligt uddannelsesforløb, hvor de lærer at forholde sig til alle risici. Vi indhenter altid oplysninger om placeringen af eksisterende kabler via Ledningsejerregistret (LER) og har alle oversigter, kvitteringer og tilladelser tilgængelige ude hos vores arbejdssjak. Det skaber en tryg arbejdsplads med kompetente medarbejdere, hvilket kommer alle vores kunder til gode.

Kontakt os
Gravearbejde Bil Dktv Anlaeg Bubble Gravearbejde Bil Dktv Anlaeg Bubble Mobil