Arbejdsbiler Med Logo Dktv Anlaeg Arbejdsbiler Med Logo Dktv Anlaeg Mobil

Sådan passer vi på dine oplysninger

DKTV Anlægs Persondatameddelelse

V. 20.01.23

Seneste revisionsdato: 20. januar 2023

1. Om DKTV Anlæg ApS (DKTV Anlæg) persondatameddelelse

Som kabelentreprenør tilbyder DKTV Anlæg nedgravning af fibernet, COAX og elkabler. DKTV Anlæg er datterselskab af DKTV A/S og dermed en del af TDC Net A/S. Når du bruger DKTV Anlæg som kabelentreprenør, overlader du nogle af dine personoplysninger til os. I persondatameddelelsen kan du læse, hvilke oplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til. Det er vigtigt for os at passe godt på dine personoplysninger, og vi håber, at du vil tage dig tid til at læse, hvordan vi gør. 

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

DKTV Anlæg ApS, CVR-nr. 40397558, Ledreborg Allé 118G,  4000 Roskilde afgør, til hvilke formål vi må indsamle og behandle dine personoplysninger, og er derfor ”dataansvarlig” i henhold til reglerne om behandling af personoplysninger.

Hvem kan du kontakte?

Hvis du har spørgsmål til denne persondatameddelelse eller yderligere spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte DKTV Anlæg på Telefon: 70 20 24 14 eller E-mail: dktvanlaeg@dktv.dk

Hvis du ønsker at kontakte DKTV A/S DPO i forhold til spørgsmål om databeskyttelse, skal følgende kontaktoplysninger benyttes:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefonnummer – 72 27 30 02
E-mail – dpo.tdcnet@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/tdcnet/
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

2. Hvorfor indsamler og behandler vi dine Personoplysninger

2.1 For at besvare dine spørgsmål og håndtere feedback generelt

For at kunne besvare dine spørgsmål til DKTV Anlægs ydelser og for at kunne håndtere feedback generelt så behandler DKTV Anlæg dine personoplysninger med henblik på at besvare dine spørgsmål og håndtere feedback fra dig. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Kommentarer fra dig

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at besvare spørgsmål og håndtere feedback fra dig, GDPR’s artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis du ikke afgiver de oplysninger, som er markeret med * på webstedets formular, vil vi ikke være i stand til at yde dig den ønskede service.

2.2 For at reagere på dine anmodninger om tilbud

DKTV Anlæg’s websted giver dig mulighed for at sende en anmodning om tilbud på visse arbejdsopgaver eller ydelser, som DKTV Anlæg skal udføre. Hvis du sender en anmodning om tilbud, vil DKTV Anlæg behandle Personoplysninger med henblik på at reagere på og administrere dine anmodninger om tilbud. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Selskab/Organisation

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at besvare og håndtere din anmodning om tilbud, GDPR’s artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis du ikke afgiver de oplysninger, som er markeret med * på DKTV Anlægs websteds formular, vil vi ikke være i stand til at yder dig den ønskede ydelse.

2.3 For at reagere på dine bestillinger

Bestiller du DKTV Anlæg til at udføre en opgave på baggrund af det accepterede tilbud, så vil DKTV Anlæg behandle Personoplysninger med henblik på at levere den aftalte ydelse. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Adresse
 • Telefonnummer

Hvis du sender en bestilling som forbruger, vil vi behandle dine Personoplysninger med henblik på at opfylde købsaftalen imellem DKTV Anlæg og dig, GDPR’s artikel 6, stk 1, litra b). Hvis du ikke afgiver de oplysninger, vil vi ikke være i stand til at yde dig den ønskede ydelse.

2.4 For at administrere reklamationer og opfylde vores garantiforpligtelser vedrørende vores ydelser

Hvis du sender DKTV Anlæg reklamationer vedrørende DKTV Anlægs ydelser, vil DKTV Anlæg behandle dine Personoplysninger med henblik på at undersøge, administrere og besvare din reklamation med henblik på at opfylde vores garantiforpligtelser. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Adresse
 • Afdelingsnummer
 • Telefonnummer
 • Selskab/organisation
 • Reklamation og kommentarer fra dig

2.5 For at overholde lovmæssige forpligtelser

DKTV Anlæg behandler Personoplysninger med henblik på at overholde retlige forpligtelser, f.eks. i forbindelse med bogholderi og skat. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Transaktionsdata
 • Andre oplysninger, som er nødvendige til formålet

2.6 For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

DKTV Anlæg kan behandle dine Personoplysninger med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, hvis der helt mod forventning opstår en tvist mellem dig og DKTV Anlæg. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Andre oplysninger, som er nødvendige til formålet

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, GDPR’s artikel 6, stk. 1, litra f).

3. Samtykke

Nogle behandlinger af dine personoplysninger kan kræve et klart samtykke fra dig. Det gælder fx til visse typer markedsføring og kundeundersøgelser, som ikke er nødvendige i henhold til anden lovgivning, af hensyn til opfyldelse af en kontrakt med dig eller baseret på en interesseafvejning.
I disse situationer har vi brug for dit samtykke til, at vi må indsamle og behandle dine personoplysninger. I samtykket er det udtrykkeligt angivet, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi gør det og hvorfor. Det fremgår også, hvor længe dit samtykke gælder.

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Vi sikrer, at det er lige så nemt at trække et samtykke tilbage, som det er at give samtykke, og vi opbevarer dokumentation for at kunne bevise, at du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger.

4. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe opbevarer vi dem?

4.1 Adgang og deling af oplysninger

For at sikre at kun relevante personer har adgang til dine personoplysninger, når de hjælper dig i at levere vores ydelse til dig, har vi indført strenge adgangsbegrænsninger til de systemer, hvor oplysningerne bliver opbevaret og behandlet.

Det betyder, at en medarbejder ikke har adgang til dine personoplysninger, medmindre han eller hun skal udføre en opgave, der er nødvendig for at give dig en ydelse. Afhængigt af hvilken ydelse, der skal udføres, får medarbejderen kun adgang til de personoplysninger, der er nødvendige for at udføre ydelsen. Vi kræver også, at vores partnere og underleverandører er lige så restriktive, hvis de håndterer dine personlige oplysninger på vores vegne.

Vi deler personoplysninger med partnere og underleverandører i følgende situationer:

Til ekstern behandling af dine personoplysninger for at kunne levere dig en ydelse. I de situationer, hvor vi deler (overfører) personoplysninger til en underleverandør eller partner, overfører vi kun de personoplysninger, de har brug for, for at udføre deres del af ydelsen. Vi sikrer også, at underleverandøren eller partneren behandler personoplysningerne på en sikker og fortrolig måde, og at de følger vores instruktioner.

 • Efter en interesseafvejning: Vi deler i visse tilfælde personoplysninger med virksomheder, organisationer eller personer udenfor DKTV Anlæg, når vi har en berettiget interesse i at gøre det, og denne interesse står mål med hensynet til dit privatliv.
 • Af juridiske årsager: For at kunne overholde lovgivning, anden regulering, retslige processer eller for at efterkomme berettigede anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • For at kunne håndhæve vores forpligtelser til den enkelte ydelse, herunder når vi skal undersøge potentielle overtrædelser.
 • For at kunne opdage, forhindre eller på anden måde adressere svig, sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer.
 • For at kunne beskytte os mod rettigheds- eller sikkerhedsbrud og mod skade på vores ejendom, vores brugere eller offentligheden, som krævet i lovgivningen eller som i øvrigt er tilladt.

Det kan være, at en underleverandør har dele af deres produkter eller services i et land uden for EU (et tredjeland), og at dine personoplysninger derfor sendes ud af EU. I disse situationer er vores underleverandører forpligtet til at sikre, at dine personoplysninger behandles lige så sikkert, som blev dine personoplysninger behandlet inden for EU. Det betyder, at dine personoplysninger er lige sikre, uanset om de behandles inden for EU eller i et tredjeland.

4.2 Adgang og deling af oplysninger

DKTV Anlæg ønsker ikke at gemme dine personoplysninger længere end nødvendigt. Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser til dig, så længe det er nødvendigt for at kunne imødegå fx klage- eller retssager, eller så længe det kræves af anden lovgivning.

5. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

For at sikre at behandlingen af ​​dine personoplysninger sker på en sikker måde, har vi implementeret et styringssystem for informationssikkerhed, der er baseret på best practice ISO27001 og Forsikring & Pension-standarden. Dette system omfatter styring, processer og andre administrative, tekniske og fysiske kontroller, der sikrer, at vores it-miljø er sikkert, både fra et fortroligheds-, integritets- og tilgængelighedsperspektiv.

Vi lægger også særlig vægt på de systemer og applikationer, der behandler dine personoplysninger. For hvert af disse systemer har vi særlige sikkerhedskrav og -kontroller.

Sikkerhedskravene og -kontrollerne gælder både hos os og hos vores underleverandører, så hele ​​serviceforsyningskæden er sikret. Vi udfører revisioner og sikkerhedskontroller, fx sårbarheds- og penetrationstests, både på vores egne systemer og på systemer, der drives af vores underleverandører.

6. Dine rettigheder

DKTV Anlæg respekterer dine rettigheder, og de personoplysninger, du giver os, er dine.

Du har ret til at få adgang til at korrigere, eksportere og frabede dig behandlingen af ​​dine personoplysninger.

Folk har forskellige behov for at beskytte deres personoplysninger. Vi gør os umage med at gøre det tydeligt, hvilke personoplysninger vi og vores partnere indsamler, så du har god mulighed for at benytte dig af dine rettigheder.

6.1. Oplysningspligt

Som kunde hos os har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, i forbindelse med leverancen af dine ydelser.

Du kan også bede om at få en kopi af dine personoplysninger. Læs mere under ”Ret til indsigt” nedenfor.

6.2. Ret til indsigt

Som registreret hos DKTV Anlæg har du ret til at få dine personoplysninger udleveret. For at beskytte dine personoplysninger skal vi bekræfte din identitet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til personoplysningerne.

De oplysninger, som vi skal udlevere, afhænger af, hvilke ydelser som du har fået leveret. Herudover skal vi også give information om:

 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke slags personoplysninger vi behandler.
 • Hvilket behandlingsgrundlag den enkelte behandling har.
 • Hvilke organisationer eller enkeltpersoner, der vil få adgang til dine personoplysninger.
 • Hvor længe vi gemmer personoplysninger.
 • Hvor vi har dine personoplysninger fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig.
 • Om relevansen, detaljerne og betydningen af ​​profilering eller automatiserede beslutninger på baggrund af dine personoplysninger.
 • Hvordan vi sikrer dine rettigheder, hvis der sker internationale overførsler af dine personoplysninger.

Vores kundesupport kan modtage din indsigtsbegæring, og sikrer at den kommer videre til DKTV Anlægs Indsigtsteam for videre behandling. Du vil hurtigst muligt modtage en bekræftelse på din anmodning, og inden for en måned får du svar på din anmodning, alternativ en henvendelse om hvornår vi forventer, at det sker.

6.3. Ret til at korrigere

DKTV Anlæg sikrer, at de indsamlede og opbevarede personoplysninger er korrekte. I tilfælde, hvor du mener, at de er unøjagtige eller ufuldstændige, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan rette oplysningerne.

Vi har dog ret til at afvise din anmodning, hvis den er ubegrundet, eller hvis vi gentagne gange modtager ens anmodninger fra dig. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at pålægge et administrationsgebyr. Vi forbeholder os også retten til at afvise din anmodning, hvis den er formålsløs.

Du kan bede om at få rettet dine personoplysninger ved at kontakte vores Kundesupport. Alle anmodninger vil blive behandlet hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine personoplysninger er blevet rettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.

6.4. Ret til sletning

DKTV Anlæg har pligt til at følge dansk lovgivning om indsamling og opbevaring af kontrakter og regninger. For personoplysninger, der ikke er omfattet af loven, har vi en standard slettepolitik for at sikre, at ingen personoplysninger gemmes længere end nødvendigt.

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet af DKTV Anlæg, når:

 • personoplysningerne ikke længere er nødvendige
 • du trækker dit samtykke tilbage (se om samtykke ovenfor)
 • du gør indsigelse, og vi efter en interesseafvejning ikke har grund til at behandle dine oplysninger
 • oplysningerne er blevet ulovligt behandlet
 • der er en juridisk forpligtelse i henhold til EU-regulering og dansk lovgivning.

Du har ikke ret til at få slettet dine personoplysninger, når behandlingen er nødvendig:

 • for at kunne udøve retten til ytringsfrihed og information
 • for at kunne overholde en lovmæssig forpligtelse i henhold til EU-regulering eller dansk lovgivning
 • af hensyn til almen interesse
 • for arkiveringsformål relateret til offentlig interesse, videnskab, historisk eller statistisk formål
 • for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Du kan bede om at få dine personoplysninger slettet. For at beskytte dine personoplysninger skal vi bekræfte din identitet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til personoplysningerne

Vi vil behandle alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at sletning er foretaget, eller hvornår vi forventer, at det sker.

6.5. Ret til dataportabilitet

Du har også ret til – i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format – at modtage dine personoplysninger, når du selv har givet oplysningerne til os. Du kan også få overført oplysningerne til en anden leverandør. Denne ret kaldes for dataportabilitet, og gælder når:

 • du har givet dit samtykke til behandlingen, eller når behandlingen sker på baggrund af en kontrakt, og
 • behandlingen foretages automatisk (elektronisk).

6.6. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod DKTV Anlægs behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen er i strid med reglerne om behandling af personoplysninger. Hvis indsigelsen er berettiget, vil vi begrænse behandlingen, som beskrevet nedenfor.

6.7. Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få standset behandlingen af dine personoplysninger, når:

 • du mener, at personoplysningerne er forkerte. Vi standser behandlingen, indtil vi har fået bekræftet, at personoplysningerne er korrekte
 • behandlingen er ulovlig. I stedet for at få slettet personoplysningerne, kan du få standset behandlingen
 • vi ikke længere har brug for personoplysningerne for at kunne opfylde det oprindelige formål med behandlingen, men vi skal beholde oplysningerne for at kunne oprette, udøve eller forsvare juridiske krav
 • du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger bliver begrænset, må vi kun opbevare personoplysningerne, og ikke behandle dem på anden måde end begrænsningen tillader.

Der er dog tilfælde, hvor vi kan fortsætte behandlingen. Det gælder:

 • med dit samtykke
 • for at oprette, udøve eller forsvare juridiske krav
 • for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder
 • af hensyn til vigtige offentlige interesser i EU eller i en medlemsstat.

Hvis du har fået begrænset behandlingen af ​​dine personoplysninger, informerer vi dig, inden vi eventuelt ophæver begrænsningen af ​​behandlingen.

6.8. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Tilsynsmyndigheden kan være Datatilsynet eller Erhvervsstyrelsen afhængigt af, hvilke typer personoplysninger, der er tale om.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk og Erhvervsstyrelsens kontaktoplysninger på www.erst.dk

7. Generel information om datasikkerhed og sikkerhedspolitikker i DKTV Anlæg

7.1 Overholdelse og samarbejde med regulerende myndigheder

TDC Nets databeskyttelsesrådgiver har ansvar for løbende at overvåge og kontrollere, at DKTV Anlæg og vores partnere og underleverandører lever op til reglerne om behandling af personoplysninger og til de sikkerhedskrav, vi mener, er nødvendige for at sikre ​​dine personlige oplysninger.

Vores databeskyttelsesrådgiver samarbejder med Datatillsynet og andre lokale tilsynsmyndigheder med hensyn til overholdelse af reglerne om behandling af personoplysninger og klager, som ikke kan løses af DKTV Anlæg.

7.2 Ændringer i persondatameddelelsen

Vi gennemgår løbende persondatameddelelsen og opdaterer den, hvis der sker ændringer i vores behandling af personoplysninger. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort her, og væsentlige ændringer meddeles også via mail og andre kommunikationsveje. Det gælder især for ændringer i vores behandling af personoplysninger relateret til et bestemt produkt eller service.

Denne persondatameddelelse er opdateret januar 2023.